Peces per a la construcció

A més d’atuells tradicionals dedicats a l’ús domèstic, agrícola i ramader, per a l’aigua, per a plantes o atuells més innovadors dedicats a decorar o col·leccionar, es dediquen com també havien fet tradicionalment els seus avantpassats, a la fabricació de peces destinades a la construcció. Aquesta era una tipologia que fabricaven tradicionalment, en quantitat, fins a l’aparició del plàstic, el PVC o altres materials que van substituir la terrissa, llavors van estar uns anys sense pràcticament fabricar aquest tipus de peces.
Des de fa uns anys, tornen a fabricar peces per a la construcció, per a la rehabilitació de cases tradicionals o per a la construcció de noves, d’estil rústic, rural, tradicional i fins i tot de les anomenades ecològiques, és a dir, aquells que estan fabricades amb materials totalment naturals. Les peces que fabrica, són peces destinades, fonamentalment, al desguàs de l’aigua, recollida d’aigua de pluja, filtres i fumerals decoratius.

 

FUMERAL DECORATIU:

Fumeral decoratiu de terrissaConducte per on s’eleva i surt el fum d’una cuina o xemeneia.

El fumeral està composat d’una peça cilíndrica (a la dreta de la fotografia) que és la que es col·loca a la sortida deixada per als fums. Pot ser més alt o menys, en funció de les necessitats de la construcció, es poden engalzar més peces cilíndriques i es corona amb la caputxa, amb obertures ondulants i coronat per una petita punta esfèrica, tot de caràcter decoratiu. Habitualment les peces cilíndriques medeixen: 33 cm de diàmetre i 32 cm d’altura i la caputxa: 50 cm d’alt i 46 cm d’ample. Aquestes mesures es poden adaptar segons les necessitats de la construcció.

 

FILTRE O RESPIRALL:

filtre o respirallElement per ventilar un espai determinat. Per renovar l’aire d’un lloc tancat.

Habitualment es fabrica en forma de rajola plena de forats, amb forma de rombe, quadrat o qualsevol altra forma adaptada a l’espai que ha d’ocupar.
La que es fabrica en forma de rombe, fa: 45 cm d’alt i 35 d’ample. Les mesures es poden adaptar a les necessitats de la construcció.

PINYA (FILTRE):

pinya o filtre de terrissaFiltre per colar l’aigua de pluja que va a les cisternes, per traure’n les impureses.

Base circular buida i estreta que puja en forma de petit tub i s’obre en un cos esfèric, ple de forats, recorda una pinya, d’aquí el se nom. A l’actualitat es posa a les terrasses, per traure les impureses de l’aigua de pluja que va al forat per desaiguar. Fa, 13 cm d’alt per 13 cm d’ample. Les mides es poden variar en funció al lloc que ha d’ocupar.

TORTUGA:

Tortuga de terrissaPeces utilitzades per recollir l’aigua de la teulada, hi fa cap l’aigua de totes les teules que després passa al tub.

És com una mena de teula a l’inrevés, amb una peça plana i rectangular al costat, que és la que permet engalzar una tortuga amb una altra, per fer una mena de canal per recollir l’aigua. Fa 36 cm d’ample i 37 d’alt.

TUB:

tub de terrissaPer a desguàs, per fer una canal. Recull l’aigua de les tortugues.

Base circular buida, puja totalment vertical i acaba amb una obertura circular més estreta que la base i un relleu que sobresurt. El relleu i l’obertura estreta, permeten unir un tub amb l’altre. Les mides són : 11 cm de diàmetre i 37 d’alt ( 34 cm abans d’arribar a l’espai que permet engalzar un tub amb l’altre).

COLZE:

colze de terrissaTub en forma de colze per fer les canals i mitjançant aquesta forma adaptar-se a un espai determinat.

PLAQUES PER ALS NOMS DELS CARRERS:

Peça de forma rectangular o quadrada, envernissada i amb lletres que indiquen el nom del carrer. Les mides s’adapten al lloc que ha d’ocupar la placa.