Agricultura

CADUP:

cadup - Atuell utilitzat tradicionalment per extraure aigua de les sénies.
Cadup

Atuell utilitzat tradicionalment per extraure aigua de les sénies. Se’n feien de dues mides, més grans o més petits, segons la dificultat al moment d’extraure aquesta aigua. Sense cap tipus de decoració. Tradicionalment es feien fornades senceres de cadups, ja que s’utilitzaven moltíssim. A l’actualitat només se’n fan d’una mida, i el seu ús ha canviat, són per posar-hi plantes, o els mariners els usen lligats a una llarga corda per la boca per pescar pops, que s’hi posen dins i són així extrets del mar.

BEVEDOR DE BOMBA:

Bevedor de bomba - A altres llocs es coneix amb el nom d’abeuradorA altres llocs es coneix amb el nom d’abeurador. Per abeurar animals domèstics, aus fonamentalment. Té dues parts, la part de les finestres permet que l’animal hi posi el cap i begui, i la part superior és la bomba: una mena de dipòsit que s’omple vertical, i que es posa capgirat dins l’altra part, d’aquesta manera els animals tenen aigua per a més temps i no hi ha perill que es vessi. En ús.

BEVEDOR DE SIFÓ:

Bevedor de sifó - Per abeurar ausPer abeurar aus, com que és tan tancat, l’aigua no s’embruta. Se’n feien i se’n fan de diferents mides (de sis, concretament), segons la quantitat que s’han d’abeurar. En ús.