Fotografies

terrissa cortiella
La terrisseria J. Cortiella és la única en actiu a la Galera i a la comarca del Montsià

 

 

 

Mestre artesà J.Cortiella